Facebook Twitter

Siyasi Partiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde genel seçim yarışları, mazisi çok eskiye uzanan iki büyük parti arasında geçmektedir.

Devamını oku: Siyasi Partiler

Cumhuriyetçi Parti

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi partilerin köken ve gelişimleri iç savaş ve kölelikle ilgili tartışmalarla yakından bağlantılı.

Devamını oku: Cumhuriyetçi Parti

Demokrat Parti

Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük partisinden biri olan Demokrat Parti'nin kökeni, 1790'lara uzanıyor. Partiyi kuruluşunda örgütleyen lider Thomas Jefferson'dı.

Devamını oku: Demokrat Parti

Medya

Özel sektörün tekelinde olan ABD'deki medya kuruluşlarına hükümet sansür uygulamaz. Ülkede, hükümet politikalarına eleştirel veya destekçi şekilde yaklaşan ve çeşitli görüşlere yer veren bağımsız gazete, dergi, televizyon, radyo gibi medya araçlarının oluşturduğu güçlü bir basın geleneği bulunur.

Devamını oku: Medya

Sivil Toplum Örgütleri

Özel ilgi grupları özel sektöre bağlı örgütlerdir. Bu örgütlerin üyeleri kamu politikasıyla ilgili aynı çıkar veya görüşlere sahiptir ve siyasi müzakerelerde daha fazla söz sahibi olmak için kaynaklarını birleştirir.

Devamını oku: Sivil Toplum Örgütleri

Kamu Politikası Araştırma Örgütleri

Kimi zaman "düşünce kuruluşları (think tank)" olarak adlandırılan bu örgütler orijinal araştırmalar yapar, kitap ve makaleler yayınlar ve kamu politikasıyla ilgili durum raporları hazırlar.

Devamını oku: Kamu Politikası Araştırma Örgütleri

İşçi Sendikaları

İşçi sendikalarının esas amacı işverenlerle yapılan görüşmelerde üyelerini temsil etmek olmasına karşılık bu sendikalar kamu politikasını etkileme açısından da önemli bir rol oynar.

Devamını oku: İşçi Sendikaları

Kişiler ve Özel Şirketler

Vatandaşlar ve şirketler hükümette seslerini duyurmak için koalisyon veya ilgi grupları kurar ayrıca birçoğu hükümet politikasını etkilemek için kendileri eylemde bulunabilir.

Devamını oku: Kişiler ve Özel Şirketler

Eyalet Hükümeti ve Yerel Yönetim Birlikleri

Eyalet hükümetleri ve yerel yönetimler federal hükümet politikasından büyük ölçüde etkilenebildiği için eyalet, belediye, il ve diğer yönetimlerin söz sahibi olması amacıyla kendi birliklerini kurmuşlardır.

Devamını oku: Eyalet Hükümeti ve Yerel Yönetim Birlikleri

Seri İlanlar


  • % indirimle $ yerine $0
    Promo Kodu: